Thẻ: sửa lỗi CH05 và CH53 của điều hòa LG

bấm để gọi