điều hòa chạy một lúc lại dừng

điều hòa chạy một lúc lại dừng

bấm để gọi